Jak wydajemy nasze pieniądze

Wielu z nas uważa, że szybko bogacą się te społeczeństwa, które zostały nauczone, w jaki sposób zarabiać pieniądze. Reszta przyjdzie już sama: po zarobieniu pieniędzy ludzie zaczną kupować domy, wyjeżdzać na wakację oraz będą sukcesywnie zwiększać swój majątek, aby żyło im się z każdym dniem lepiej.

Niestety tak łatwo nie jest. Samo zarabianie nie wystarczy, ponieważ pieniądz jest tylko narzędziem, który służy do pomnażania naszych dóbr. Zakup nowego pędzla nie spowoduje automatycznie, że malarz stworzy piękny nowy obraz, który będzie mógł drogo sprzedać. Pędzel jest tylko narzędziem, które w rękach dobrego malarza może przyczynić się do powstania nowego dzieła.

Tak samo jest z pieniądzem. Obdarowanie każdego obywatela pokaźną ilością gotówki nie przyczyni się do rozwoju społeczestwa. Każdy pieniądz ma swoją wartość, która została na nim wyryta w czasie, gdy go otrzymaliśmy. Dodatkowo ogromne znaczenie odgrywa sposób, w jaki wykorzystamy otrzymane środki pieniężne.

Zastanówmy się nad tym, kiedy pieniądz ma dla nas największą wartość, a następnie przeczytajmy kolejną część rozmowy Ojca z Synem – tym razem o sposobach wydawania pieniędzy.