Podatki, podatki, podatki ….

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Trudno mu nie przyznać racji. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania jakiegokolwiek państwa bez podatków. Utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest kosztowne. Ale czy szkolnictwo, służba zdrowia, opieka społeczna lub budowa dróg muszą być finansowane z podatków? Jak duże powinny być podatki, aby społeczeństwo nie czuło się zniewolone i chętnie je płaciło? Czy powinniśmy dążyć do progresji podatków i pomocy najbiedniejszym czy może do uproszczenia systemu podatkowego?

Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy zastanowić się, jaka jest rola państwa w naszym życiu i czy chcemy, aby ono zajmowało się dostarczeniem usług dla swoich obywateli. Po pierwsze musimy się zastanowić, czy w porządku jest narzucanie swojej woli innym, na przykład poprzez dążenie do wprowadzenia nowych zobowiązań: „Pragnę, aby szkolnictwo wyższe było darmowe i aby każdy obywatel oddawał 2% swojej wypłaty na państwowe uczelnie wyższe”. Jeśli padnie odpowiedź na to pytanie, to kolejne wnioski nasuną się same.

W Polsce obecnie mamy 114 różnych podatków[1], a dzień wolności podatkowej w roku 2014 przypadał dopiero na 22 czerwca[2].  Albert Einstein powiedział: Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. Politycy twierdzą, że w czasie kryzysu/hossy (niepotrzebne skreślić) podatków nie da się zmniejszyć. Ciągle czekamy zatem na osobę, która nie wie, że się nie da ponoć zmniejszyć podatków i to w końcu zrobi.

Zapraszam do kolejnej rozmowy Ojca z Synem.

  1.  http://polskiepiekielko.pl/2014/10/w-polsce-jest-114-podatkow.html []
  2.  http://www.wikiwand.com/pl/Dzie%C5%84_Wolno%C5%9Bci_Podatkowej []