Wstęp

Bill Clinton w swojej kampanii prezydenckiej mówił Gospodarka, głupcze!, a gospodarka, jak wiemy, jest kierowana za pomocą decyzji ekonomicznych podejmowanych zarówno przez polityków, jak i przez osoby zaangażowane w proces gospodarczy. To od nas zależy, czy za dwadzieścia lub trzydzieści lat, gdy obecne pokolenie dzieci będzie robić pierwsze kroki w wielkiej polityce i biznesie, będziemy mogli cieszyć się dobrobytem i szybkim rozwojem gospodarczym, wolnością ekonomiczną i wysokimi emeryturami.

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na problem małej wiedzy ekonomicznej wśród Polaków oraz kształtowanie w przyszłych politykach, biznesmenach i bankierach podstaw ekonomicznych, które zapewnią w przyszłości wysoki dobrobyt.

Milton Fiedman w jednym ze swoich publicznych wystąpień powiedział: Nie zanotowano nigdy efektywniejszego mechanizmu eliminowania biedy niż wolna przedsiębiorczość i wolny rynek. Okresem, w którym przeciętnemu człowiekowi poprawiło się najbardziej, był wiek XIX i początek XX wieku(Friedman, 2012).

Nie możemy polegać na publicznym systemie edukacyjnym, ponieważ w tej materii działa on bardzo niewydolnie i kształci ekonomicznych analfabetów.
Analizując dane ekonomiczne, musimy mieć podstawową wiedzę na ich temat. Robert Gwiazdowski na swoim blogu zamieścił anegdotę, która obrazuje, do jakich wniosków można dojść, gdy nie posiada się odpowiednich podstaw i „kręgosłupa ekonomicznego”: Radziedzcy uczeni badali kiedyś muchy. Wyrwali musze nogę i wydali komendę: „idi mucha”. Mucha szła. Po wyrwaniu musze ostatniej nogi, gdy nie zareagowała na komendę „idi”, doszli do wniosku, że mucha ogłuchła(Gwiazdowski, ).

Musimy sami zaszczepić w młodych ludziach ducha ekonomii klasycznej i nie pozwolić „ogłuchnąć” nam, jak i naszym pociechom.

Źródła:

Gwiazdowski, Robert. “Naukowcy Z Bonn.” Accessed June 5, 2013. http://www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=1177.
Friedman. “Milton Friedman - Odpowiedzialność Za Biedę.,” 2012. http://www.youtube.com/watch?v=r_JTerVMPq8.